فایل های دسته بندی کارآفرینی شیلات - صفحه 1

طرح توجیهی پرورش صدف و تولید مرواردید سال 96

طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی پرورش صدف و تولید مروارید سال 96

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل